Електронски систени проив бигор

НАВОДНУВАЊЕ НА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ